UPA Kongresi

Uluslararası Psikolojide Güncel Yaklaşımlar ve Araştırmalar Kongresi

Uluslararası Psikolojide Güncel Yaklaşımlar ve Araştırmalar Kongresi (UPA), klinik psikoloji bilim ve uygulamalarını bağdaşık disiplinlerin araştırma ve uygulama perspektifleri buluşturmayı ve geliştirmeyi hedeflemektedir. Kongremiz klinik psikoloji, psikoloji, psikiyatri, psikiyatri hemşireliği, nöropsikoloji, psikolojik danışma ve rehberlik, bilişsel psikoloji, gelişim psikolojisi ve diğer alanlarda yapılan uygulamalara, deneysel ve klinik araştırmalara, derlemelere, olgu sunumlarına, lisansüstü düzeyde araştırmacıların sunumlarına vermektedir.

Kongremiz, alan paydaşlarını ruh sağlığı alanındaki en son araştırmaları ve gelişmelerle buluşturmayı hedeflemektedir. Bu anlamıyla psikolojik temelli sıkıntı veya işlev bozukluğunu anlamak, önlemek ve hafifletmek ve öznel iyi oluşu teşvik etmek amacıyla psikolojinin bilimsel çalışma ve uygulamaları kapsamaya yönelimlidir. 
Kongremiz, klinik psikoloji ve bağdaşık disiplinlerdeki çağdaş yaklaşım ve tartışmaları kapsamayı, alandaki araştırmacı ve uygulama yapanlarla buluşturmayı hedeflemektedir. Bu Bağlamda kongremiz güncele de yapısal yaklaşımlara da önem vermektedir.
Uluslararası Psikolojide Güncel Yaklaşımlar ve Araştırmalar Kongresi, katılımcıların yeni bir perspektif, araştırma ve yöneylem edindikleri, toplumsal yarar esaslı bir organizasyondur. Atölyeler, sunumlar, içeriklerde bilimsel ve katılımcılara aktaracağı ve yaygınlaştırılan toplumsal yarar esaslıdır. Bilim ve uygulamaya eşdeğer vermektedir. 
 

Bültene Abone Ol

@2022 Upa Kongresi.